Skip to main content Skip to main nav

Meerlaagsveiligheid in de praktijk

Het concept meerlaagsveiligheid (MLV) is in 2009 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid voor overstromingen uit het hoofdwatersysteem.

Deze Deltafact staat ook onder het grote thema 'Waterveiligheid' onder '(innovatieve) dijkconcepten', ‘Crisisbeheersing’ en 'Beoordelen waterkeringen'. Klik hier om daar naartoe te gaan.