Skip to main content Skip to main nav

Crisisbeheersing

Informatievoorziening bij calamiteiten

Deze Deltafact is toegespitst op de crisisbeheersing in de waterkolom en dan met name op de informatievoorziening vanuit Watermanagement Centrum Neder...

Bekijk Deltafact

Meerlaagsveiligheid in de praktijk

Het concept meerlaagsveiligheid (MLV) is in 2009 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid voor overstrominge...

Bekijk Deltafact

Kansinschatting falen waterkeringen

Deze Deltafact gaat over de vraag: Bieden onze waterkeringen ons voldoende veiligheid tegen overstromen? De specificatie 'voldoende veiligheid' is wet...

Bekijk Deltafact

Gevolgenbeperking compartimentering dijkringen

Compartimentering van een dijkring is het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere dijkringen. Het hoofddoel van compartimentering is h...

Bekijk Deltafact