Gevolgenbeperking compartimentering dijkringen

Compartimentering van een dijkring is het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere dijkringen. Het hoofddoel van compartimentering is het verkleinen van het oppervlak dat overstroomd raakt.

Deze Deltafact staat ook onder het thema '(Innovatieve) dijkconcepten'. Klik hier om daar naartoe te gaan.