Skip to main content Skip to main nav

Het kustsysteem

Effecten zeespiegelstijging voor het beheer van zoet grond- en oppervlaktewater

Deze Deltafact behandelt de oorzaken en effecten van een stijgende zeespiegel op het beheer van het grond- en oppervlaktewater op regionale schaal in ...

Bekijk Deltafact

Effect van zandsuppleties op de kust en het wad

In deze Deltafact wordt er gekeken naar de verschillende vormen van suppleties en hoe deze bijdragen aan het kustbeheer.

Bekijk Deltafact

The beneficial re-use of dredged material

In this fact sheet the focus is on working-with-nature solutions for the beneficial re-use of dredged material. A working-with-nature solution for th...

Bekijk Deltafact

Sand nourishments

Sand nourishments are the mechanical placement of sand in the coastal zone to advance the shoreline or to maintain the volume of sand in the littoral ...

Bekijk Deltafact

Mangrove restoration

Mangrove restoration is about recovering the former situation; it is the regeneration of mangrove ecosystems in areas where they were previously situa...

Bekijk Deltafact

Managed realignment

This Deltafact is about managed realignment for coastlines and rivers. Controlled inundation of land through managed realignment is an increasingly ap...

Bekijk Deltafact

Innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied

Deze Deltafact geeft een overzicht van traditionele dijkconcepten met technische innovaties en innovatieve dijkconcepten die gebaseerd zijn op een and...

Bekijk Deltafact