Skip to main content Skip to main nav

Borging vitale en kwetsbare functies bij overstromingen

Vitale en kwetsbare functies (of infrastructuur) zijn producten, diensten en de onderliggende processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. Deze factsheet geeft een overzicht van huidige kennis en projecten omtrent dit onderwerp. De informatie komt grotendeels van het Kennisportaal Klimaatadaptatie en is aangevuld met informatie uit andere bronnen.

De complete Deltafact kun je vinden via deze link.