Skip to main content Skip to main nav

Innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied

Deze Deltafact geeft een overzicht van traditionele dijkconcepten met technische innovaties en innovatieve dijkconcepten die gebaseerd zijn op een ander waterkeringsprincipe.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Het kustsysteem'. Klik hier om daar naartoe te gaan.