Skip to main content Skip to main nav

Blauwe diensten

Groene- en blauwe diensten zijn bovenwettelijke, vrijwillige activiteiten die worden ondernomen door particuliere grondeigenaren en grondgebruikers. Groene diensten richten zich op landschap, natuur en de toegankelijkheid van het landelijk gebied.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte' en 'Verzilting'. Klik hier om daar naartoe te gaan.