Skip to main content Skip to main nav

Bodem als buffer

In deze Deltafact wordt het belang van de bodem als buffer behandeld en de manier waarop de conditie van landbouwbodems kan worden verbeterd. Het accent ligt hierbij op landbouwbodems.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte'. Klik hier om daar naartoe te gaan.