Skip to main content Skip to main nav

Bodemdaling

Deze Deltafact richt zich op processen die bodemdaling veroorzaken. Hierbij ligt de focus op ondiepe bodemdalingsprocessen in veen- en kleigronden. Daarnaast wordt er een globaal overzicht gegeven van methoden om bodemdaling te meten en modelleren.

De complete versie van deze Deltafact is te vinden onder de categorie Ruimtelijke Adaptatie | Adaptief Deltamanagement. > KLIK HIER