Skip to main content Skip to main nav

Deltascenario's en adaptief deltamanagement

In deze deltafact wordt uiteengezet wat Adaptief deltamanagement en de Deltascenario’s zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden bij de strategische keuzen van het waterschap.

Deze Deltafact staat ook onder het grote thema 'waterveiligheid' waar het onder '(Innovatieve) dijkconcepten' valt. Klik hier om daar naartoe te gaan.