Skip to main content Skip to main nav

Ecologische effecten koudwaterlozingen aquathermie

Deze Deltafact geeft een overzicht van de beschikbare kennis van effecten van het verlagen van de watertemperatuur op de ecologische toestand van oppervlaktewater.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Verzilting'. Klik hier om daar naartoe te gaan.