Skip to main content Skip to main nav

Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen

In deze factsheet beschrijven we de consequenties van verzilting voor de zoete aquatische ecosystemen. Voor de effectbepaling in het aquatisch ecosysteem zijn onder andere de stijging van het gemiddelde zoutgehalte en de duur van de piekbelasting met zout van belang.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Verzilting'. Klik hier om daar naartoe te gaan.