Skip to main content Skip to main nav

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging wordt wereldwijd steeds meer toegepast. Hierbij vindt infiltratie van overtollig zoetwater door putten, drains of infiltratievijvers, terwijl terugwinning vooral via putten geschiedt.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Verzilting' en 'Peilbeheer'. Daarnaast staat deze Deltafact ook nog onder het grotere thema 'Ruimtelijke adaptatie' waar het onder 'Adaptief deltamanagement' en 'Stedelijk waterbeheer' valt. Klik hier om daar naartoe te gaan.