Skip to main content Skip to main nav

Robuustheid

Robuustheid is een populaire term in het waterbeheer. Robuust zijn voor extreme gebeurtenissen vraagt alleen andere aanpassingen dan robuust zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Deze factsheet maakt daarom onderscheid in systeemrobuustheid en beslisrobuustheid.

Deze Deltafact staat ook onder het grote thema 'Waterveiligheid' onder '(Innovatieve) dijkconcepten' en onder het grote thema 'Ruimtelijke adaptatie' onder 'Adaptief deltamanagement'. Klik hier om daar naartoe te gaan.