Skip to main content Skip to main nav

Effecten klimaatverandering op landbouw

In deze deltafact wordt ingegaan op klimaatverandering, de effecten daarvan op gewasopbrengsten in de landbouw, de rekenmethodes en modellen die worden toegepast om effecten te voorspellen en mogelijkheden voor klimaatadaptatie.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte' en 'Aanpassen aan klimaatverandering'. Klik hier om daar naartoe te gaan.