Skip to main content Skip to main nav

Effectiviteit van waterinlaat

Zonder waterinlaat zou schade ontstaan aan landbouwgewassen (droogte- en zoutschade), natuur en infrastructuur zoals veendijken, gebouwen en wegen. Deze Deltafact gaat in op de effectiviteit van waterinlaat.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte' en 'Peilbeheer' Klik hier om daar naartoe te gaan.