Skip to main content Skip to main nav

Regelbare drainage

Bij regelbare drainage wordt overtollig, ondiep grondwater niet meteen afgevoerd, maar langer vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasis in hoogte te variëren kan de intensiteit van de drainage worden ingesteld.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte' . Klik hier om daar naartoe te gaan.