Regelbare drainage

Bij regelbare drainage wordt overtollig, ondiep grondwater niet meteen afgevoerd, maar langer vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasisin hoogte te variëren kan de intensiteit van de drainage worden ingesteld.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte' . Klik hier om daar naartoe te gaan.