Skip to main content Skip to main nav

27 november 2018

NHI-scenario’s geven droogteverwachting voor 2019

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Analyses met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) tonen aan dat na een natte winter de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019 nog steeds laag zullen zijn op de hoge zandgronden. Het risico op watertekorten zal daardoor in 2019 hoger zijn dan gemiddeld.

Met de data en software van het NHI kunnen de effecten op de waterhuishouding in Nederland in kaart worden gebracht voor ontwikkelingen op zowel de korte als lange termijn. Bijvoorbeeld de effecten van een droge zomer, of van klimaatverandering. De door Deltares uitgevoerde analyses met het NHI laten zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende groeiseizoen (1 april 2019) in Zuid- en Oost-Nederland decimeters tot meer dan een meter lager zal zijn dan normaal. Zelfs als de winter nat wordt, zullen er in een deel van de zandgebieden lagere grondwaterstanden zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het onderzoek wijst uit dat alleen bij een zeer nat scenario met veel regen de grondwaterstand zich geheel zal herstellen (zie onderstaande figuren). Het risico in laag-Nederland is minder groot. Deze gebieden zijn voorzien van veel oppervlaktewater en hebben de mogelijkheid water aan te voeren uit de rivieren en het  IJsselmeer.

De resultaten van deze NHI-droogteanalyse werden 22 november jl. gepresenteerd tijdens de jaarlijkse NHI-dag. Met behulp van deze informatie kunnen betrokken partijen, zoals waterschappen, RWS, e.d. scenario’s uitwerken en bekijken welke maatregelen eventueel nodig zijn.> Bekijk de powerpointpresentatie van dit onderzoek

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Het NHI is een rekeninstrumentarium dat door de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, het Rijk, STOWA, Deltares, Wageningen Environmental Research en KWR gezamenlijk wordt ontwikkeld. Het bundelt de kennis van specialisten bij waterbeheerders, kennisinstituten, en adviesbureaus, en kan worden ingezet door alle partijen betrokken in het Nederlandse waterbeheer.

Meer weten?

  • Meer informatie over het NHI, inclusief de presentatie over het onderzoek, is te vinden op www.nhi.nu. De presentatie vindt u ook onder Downloads (zie onderaan de pagina).
  • Alle presentaties van de NHI dag vindt u op agenda STOWA 22 november 2018
  • Voor informatie over de uitgevoerde analyse kunt u contact opnemen met Timo Kroon onderzoeker bij Deltares, +31883357806.
  • Voor informatie over het NHI kunt u contact opnemen met Jacques Peerboom, namens de deelnemers voorzitter van het programmateam NHI, +31652041188.
  • Over de ontwikkeling van het NHI kunt u contact opnemen met Michelle Talsma van de STOWA, +31624592171.

Droog scenario >

< Gemiddeld scenario

Nat scenario >

< Zeer nat scenario