14 april 2020

Baggerdiepte bepalen vanuit de lucht?

STOWA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om vanuit de lucht, met Groene LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) de dieptes van watergangen in te schatten en te kijken of er gebaggerd moet worden. In ongeveer de helft van de gemeten gevallen kon de waterbodem met deze techniek betrouwbaar ingemeten worden. De methode moet volgens de onderzoekers echter nog verder ontwikkeld worden om in de praktijk toe te gaan passen.