Skip to main content Skip to main nav

6 juli 2023

Dierlijke graverij: natuurlijk een uitdaging/een natuurlijke uitdaging!

Hoe kunnen we veilig en duurzaam samenleven met bever en das? En hoe voorkomen we dat gravende dieren ons de spreekwoordelijke das omdoen als het gaat om veiligheid in en rondom dijken, wegen en spoorwegen? Deze vragen stonden centraal tijdens de Kennisdag Dierlijke Graverij op 28 juni 2023.

De dag, georganiseerd door het Kenniscentrum Bever mocht zich met driehonderd bezoekers verheugen in grote belangstelling. Dat was een duidelijk signaal voor de gevoelde urgentie van deze problematiek. Daan Bos, docent en onderzoeker Nature Management aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, trad op als dagvoorzitter. Het kenniscentrum is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging.

Erosion? Flooding? Forest Fires? Too much CO2? There’s a beaver for that! Dat zeggen ze in de Verenigde Staten. Daar hebben ze de bever volgens dagvoorzitter Bos omarmd als oplossing tegen vele kwalen. En bevers kunnen als echte ecosysteemingenieurs - via het bouwen van dammen en het omknagen van bomen - grote positieve invloed uitoefenen op natuur en landschap. Dan moet je de bever wel de ruimte geven, want anders blijft die invloed beperkt, aldus Bos. Maar hoeveel ruimte kun je hem en zijn gravende evenknie de das dan geven, zodat we duurzaam met deze dieren – die van oorsprong thuis horen in Nederland – kunnen leven, zonder dat het ten koste gaat van bijvoorbeeld de waterveiligheid? Die vraag legde Bos aan het begin van de dag direct op tafel. Daarbij tekende hij aan dat hij blij was dat tijdens deze dag zowel de positieve invloed van deze dieren op het ecosysteem als de risico’s aan bod kwamen. Dat bleek ook uit de aanwezigen in de zaal. Er waren niet alleen waterkering-, spoor- en wegbeheerders, maar ook ecologen en provinciemedewerkers aanwezig.

Meer weten?

> Lees een uitgebreid verslag van deze dag

> Bekijk de presentaties op video

> Bekijk de aftermovie