Skip to main content Skip to main nav

29 oktober 2020

DNA-technieken in het waterbeheer

STOWA heeft een rapport gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige en de te verwachten toepassing van DNA-technieken in het waterbeheer. Ook gaat het rapport in op de vraag hoe STOWA deze ontwikkelingen het best kan ondersteunen.

> Download het rapport

Het opsporen en vangen van muskusratten via het DNA dat ze achterlaten in het water. Het in beeld brengen van de risico’s van blauwalgenbloei of het monitoren van de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren. De praktische mogelijkheden voor het toepassen van DNA in het waterbeheer nemen snel toe. Maar daarbij komen ook allerlei vragen om de hoek kijken. Bijvoorbeeld over prijs, kwaliteit, en toepasbaarheid, maar ook over de vraag hoe DNA-technieken zich verhouden tot conventionele technieken, over validatie en over wet- en regelgeving. STOWA wil vanuit deze praktische vragen zorgen voor samenhang in de toepassing en ontwikkeling van DNA-technieken voor het waterbeheer, zodat waterbeheerders ze in de praktijk zo effectief mogelijk kunnen benutten.

 

STOWA heeft twee animaties laten maken die dieper ingaan op de vraag waar je deze technieken kunt toepassen en hoe DNA-technieken precies werken. Zie hieronder.

Meer weten? Meer informatie over het gebruik van DNA-technieken in het waterbeheer vindt u onder meer hier:

1. Achtergrondverhaal over DNA-technieken in het waterbeheer, verschenen in de STOWA ter Info 76 (zomer 2020)

2. Deltafact 'DNA-technieken voor waterbeheerders', verschenen voorjaar 2020.

3.Artikel in H2O: 'Genetische biomonitoring van macrofauna', verschenen oktober 2020.

Waar kun je DNA-technieken in het waterbeheer toepassen?
Hoe werken DNA-technieken in het waterbeher?