Skip to main content Skip to main nav

29 augustus 2022

E-learning Sleutelfactor Toxiciteit

De tweede Sleutelfactor Toxiciteit (SFT2), die werd ontwikkeld binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, is een van de instrumenten waarmee waterkwaliteitsbeheerders zicht en greep krijgen op de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. Om ze te helpen bij het gebruik ervan, werd een e-learning module ontwikkeld. Een gesprek met de maker daarvan, Erik Dekker van het RIVM.

Waterkwaliteit is een onderwerp dat aan veel wetenschapsgebieden grenst, aldus Erik Dekker.” Om de kwaliteit van het water te verbeteren is kennis van al deze wetenschapsgebieden nodig. De e-learning helpt daarbij, door kennis uit de sociale wetenschappen en bètawetenschappen te combineren. Dit maken we graag toegankelijk voor iedereen. Het fijne aan e-learning is dat je kennis op die manier toegankelijker kunt maken dan in een rapport of op een website. Het gaat in de e-learning om hapklare blokjes informatie. Daarmee overvragen we gebruikers niet. Bovendien kunnen ze hun eigen tempo kiezen.”

Dit is een e-learning bij de tweede versie van de sleutelfactor Toxiciteit. Dekker legt uit wat het verschil is met de eerste: "In tegenstelling tot de eerste sleutelfactor werkt deze tweede versie vanuit het DPSIR-model: Drivers, Pressures, State, Impact, Response.  Dat zorgt ervoor dat de verschillende maatschappelijke, economische, juridische en milieutechnische aspecten aan bod komen.

De e-learning bestaat uit 4 leerpaden, een introductie gevolgd door drie inhoudelijke leerpaden: systeemdenken, chemie en bioassays. Dekker: “Systeemdenken is belangrijk omdat we gebruikers vragen zo breed mogelijk naar de waterketen te kijken. Als er een plek is waar de waterkwaliteit niet voldoet, is het een enorme vaardigheid als je de waterketen kunt overzien. Het chemiepad en bioassaypad zijn twee leerpaden waarin we ingaan op hoe je de waterkwaliteit kunt meten. In het chemiepad besteden daarbij speciaal aandacht aan de rekentool die we hebben ontwikkeld om de toxiciteit van mengsels te bepalen.”

Bij het ontwikkelen van de e-learning hebben de ontwikkelaars hulp gekregen van een gebruikersgroep. Zij hebben bij eerdere versies meegekeken. Dekker: “De gebruikersgroep was erg kritisch op de toegankelijkheid van de eerste aanzet. Ze vonden hem nog te ingewikkeld. Op basis van hun feedback hebben we de e-learning herschreven en toegankelijker gemaakt. Op twee workshops in mei 2022 is de e-learning gepresenteerd en online gekomen en daar is hij goed ontvangen. Sowieso raden we iedereen aan om de e-learning te volgen en ons vooral te laten weten wat ze er van vinden en of ze verbeterpunten hebben.”

> Direct naar de e-learning module

> Direct naar de Sleutelfactor Toxiciteit