Skip to main content Skip to main nav

25 juni 2018

Enquête Deltafacts

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers over onderwerpen op het snijvlak van klimaat en waterbeheer. Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van een enquête over deze service. STOWA overweegt naar aanleiding daarvan periodieke toezending van Deltafacts naar belangstellenden.

In totaal vulden 350 mensen de enquête in. Bijna de helft van de respondenten waren al bekend met de Deltafacts, de overigen (nog) niet. Het merendeel van de respondenten bestond uit inhoudelijke vakspecialisten en beleidsmedewerkers. De meeste van hen gaven aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de inhoud van de Deltafacts (98,5 % totaal).  Men vindt de Delfacts in overgrote meerderheid relevant, betrouwbaar, begrijpelijk, bruikbaar en actueel. Een minderheid van de respondenten (13%) ziet een goede mogelijkheid om met DF’s de eigen bestuurders te informeren.

De meest geuite tip was om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de DF’s.  Bijna 82 % wil periodiek een of meerdere DF’s toegestuurd krijgen om zo op de hoogte te blijven. STOWA is voornemens om na de zomervakantie hiermee te starten en zal bij de keuze van toezending rekening met de actualiteit. (Nieuwe) onderwerpen voor Df’s die geopperd werden, waren  waterkwaliteit, water en bodem, nieuwe normering waterveiligheid. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Deltafact over normering en over de bijdrage van (hoger) organisch stofgehalte aan de doelen van het waterbeheer.

>Naar de Deltafacts

>Bekijk de volledige enquête