Skip to main content Skip to main nav

15 april 2022

Evaluatie provinciale normering wateroverlast

De huidige normen voor wateroverlast zijn in sommige gebieden onhaalbaar of onbetaalbaar. Bovendien houden de normen geen rekening met verzilting, droogte en bodemdaling. Ga om die reden meer uit van het karakter van een gebied bij het bepalen van wateroverlastnormen, luidt een recent advies over de provinciale normering voor wateroverlast. Beter bekend als de NBW-normen. “Een paradigmaverschuiving”, aldus opsteller Gert Dekker.

Achter de NBW-normen schuilt de traditionele Hollandse ingenieursgeest: we plaatsen een extra gemaal, verbreden de watergangen en leggen extra waterberging aan om droge voeten te houden en het land te kunnen bewerken. “Maar door verstedelijking en klimaatverandering is dat niet langer houdbaar. In ieder geval niet op elke plek,” stelt onderzoeker Gert Dekker. “De overstromingen in Limburg waren wat dat betreft een wake-up call. Vroeg of laat loopt het huidige systeem vast.” Dat concludeert Dekker ook in het recente STOWA-rapport ‘Provinciale Normering Wateroverlast. Hoe toekomstbestendig is de huidige aanpak en werkwijze?’ Daarin brengen Dekker en mede-onderzoekers in kaart hoe de verschillende provincies de normen hanteren en waar de belangrijke knelpunten zitten. Ze presenteren ook denkrichtingen voor vernieuwing.

Over de evaluatie en de reacties daarop is een uitgebried achtergrondverhaal verschnenen in onze laatste STOWA ter Info. > Lees meer