Skip to main content Skip to main nav

07 juni 2021

Gebruik Deltafacts neemt hoge vlucht

Sinds een aantal jaar geeft STOWA speciale Deltafacts uit: factsheets waarin de meest actuele kennis en inzichten over onderwerpen op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit handzaam worden samengevat. Het aantal gebruikers nam het afgelopen jaar een enorme vlucht: van 8,3 duizend in 2019 naar bijna 24 duizend in 2020.

Afbeelding 1. Vergelijking 2019 en 2020, gebruikers Deltafacts

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we – mede in dit licht - voor een goede ecologische waterkwaliteit? Welke maatregelen kunnen we nemen, en hoe effectief zijn die? Waterbeheerders worden meer en meer geconfronteerd met dit soort prangende vragen. STOWA en andere partijen zijn voortdurend op zoek naar antwoorden. Om te zorgen dat deze antwoorden snel en eenvoudig hun weg vinden naar  de praktijk van het waterbeheer en optimaal worden benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen. Het afgelopen jaar zijn er ook Deltafacts opgesteld als onderdeel van specifieke kennisprogramma’s: Lumbricus, (doel: klimaatrobuuste hoger zandgronden)  (hyperlink) en door de Kennisimpuls Waterkwaliteit (doel: versneld verbeteren van de waterkwaliteit).

Het aantal Deltafact gebruikers is in 2020 zoals gezegd enorm toegenomen, een teken dat ze duidelijk in een behoefte voorzien.

Zeker in een tijd waarin mensen veel thuis (moeten) werken. Maar de stijging lijkt ook een autonoom fenomeen. Ter vergelijking: het aantal gebruikers van stowa.nl, waarop de Deltafacts zijn te vinden, steeg in 2020 van 64 naar 97 duizend bezoekers, een stijging van 52 procent. In diezelfde periode steeg het aantal gebruikers van de Deltafact met maar liefst 183,5 procent. De Deltafacts die in 2020 het meest werden bekeken waren: Effecten van klimaatverandering op de landbouw, 1526 gebruikers; Ondergrondse waterberging, 1450 Regelbare drainage, 1066; Droogte en hitte in de stad, 972; Bodemdaling 896.

De gepresenteerde cijfers vormen voor Michelle Talsma en Rob Ruijtenberg van STOWA, verantwoordelijk voor de Deltafacts, een goede basis voor verdere acties. Ruijtenberg: “Op basis van de gepresenteerde gegevens kunnen we zien hoe vaak de Deltafacts afzonderlijk zijn bezocht, maar ook hoe mensen ze vinden. Dat helpt ons bijvoorbeeld bij het prioriteren van de updates, ook hoe we de vindbaarheid verder kunnen verbeteren.”