Skip to main content Skip to main nav

6 juli 2018

Handreiking voor waterevenementen

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. STOWA en stichting RIONED hebben met name voor deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld.

In diverse Nederlandse wateren worden uiteenlopende evenementen georganiseerd, zoals cityswims, triathlons, survivalraces en modderraces. Gemeenten en waterschappen willen bewoners en bezoekers van hun gebied op een verantwoorde manier laten genieten van het mooie water. Hoewel het water steeds schoner wordt, is het niet op alle plekken is het verstandig om dit soort evenementen te laten plaatsvinden. Om een goede afweging te kunnen maken waar, wanneer en onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden hebben STOWA en stichting RIONED deze (concept)handreiking opgesteld.

 

Deze handreiking is een eerste aanzet en zal waarschijnlijk niet volledig en uitputtend zijn. In 2018 is de opzet om deze te gebruiken en te verbeteren. Op- en/of aanmerkingen, verbeteringen of andere punten kunt u aan ons kenbaar maken via imke.leenen@stowa.nl. Deze worden zo goed mogelijk in een nieuwe versie eind 2018 meegenomen.