Skip to main content Skip to main nav

10 april 2019

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder is on!

Klimaatadaptatie roept veel nieuwe kennisvragen op. Hoe zit het met overstromingsbestendigheid van dijken? Wat is de werkelijke sterkte en hoe kunnen wij die bepalen en verklaren? Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) uit Vlaanderen en STOWA proberen in het 'Living Lab Hedwige-Prosperpolder' antwoorden te vinden op deze vragen. Tijdens eens speciale inspiratiemiddag konden de aanwezigen meedenken over de opzet van, en samenhang tussen de bezwijkproeven in het Living Lab.

In het najaar van 2015 vond in de Leendert de Boerspolder bij Schiphol een bezwijkproef op een echte dijk plaats. Het succes van deze proef smaakte direct naar meer. En dat meer komt er. STOWA en haar Vlaamse Counterpart WL zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van bezwijkproeven in de Hedwige-Prosperpolder in Zeeuws-Vlaanderen. De polder wordt teruggegeven aan de natuur als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Let wel: het gaat hier om een andere dijk (een primaire kering) dan bij de eerdere bezwijkproef in de Leendert de Boerspolder (een regionale kering), waar bovendien andere faalmechanismen van belang zijn. Niet de stabiliteit maar het falen van keringen door overloop en golfoverslag vormen hier het grote risico. Kortom: erosie van de bekleding, bresvorming en bresgroei.

De bezwijkproeven komen op een goed moment. We hebben in Nederland de komende jaren een behoorlijke versterkingsopgave: ongeveer 1100 kilometer primaire kering. Belangrijke vraag: hoe kunnen we dat goedkoper, sneller en beter doen dan we tot dusver gewend waren? Een deel van de antwoorden hopen STOWA en WL te halen uit de bezwijkproeven. Het gaat vooral om het verkleinen van onzekerheden bij modelberekeningen, zodat er minder conservatieve aannames kunnen worden gedaan bij dijkontwerp en dijkverbetering.

> Lees een uitgebreid verslag van deze dag

> Bekijk presentaties op video

> Bekijk Powerpointpresentaties