Skip to main content Skip to main nav

29 augustus 2022

Hoe koppel je energietransitie en klimaatadaptatie? Perspectieven uit de praktijk

Energietransitie en klimaatadaptatie zijn sterk verbonden aan klimaatverandering. Beide opgaven vragen om investeringen in de openbare ruimte. Een koppeling ligt voor de hand. Maar in hoeverre gebeurt dat al in de praktijk en kunnen we er iets van leren? Jeroen de Bruin (Waterprof) en Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom) zochten het uit in opdracht van STOWA en Stichting RIONED.

STOWA en Stichting RIONED startten in 2020 met een programma gericht op het toepassen van beschikbare en reeds ontwikkelde kennis op het gebied van klimaatadaptatie: Kennis in de Regio. Eén van de vragen daarbij was in hoeverre en hoe het meekoppelen van klimaatadaptatie met energietransitie een plek heeft in de verschillende regio’s. Aan de bureaus 'Waterprof' en 'Stroom en Onderstroom' werd gevraagd een eerste verkenning uit te voeren naar concrete voorbeelden waaruit af te leiden is of, waar en in hoeverre de werelden van energietransitie en klimaatadaptatie elkaar vinden in de praktijk.

Voor de verkenning werd eind 2021 een quickscan uitgevoerd. Dat gebeurde in twee stappen. Eerst werd aan de hand van bestaande informatiebronnen en gesprekken met deskundigen een algemeen beeld geschetst. Hieruit werden vervolgens vier inspirerende praktijkvoorbeelden gekozen. Daarbij keken de onderzoekers hoe verschillende koppelingen tot stand zijn gekomen en wat daarbij succesfactoren waren.

Waar wordt gekoppeld en wat valt daarin op? Het overall beeld uit de bronnenstudie en het voeren van gesprekken met experts bracht 24 projecten in beeld waar sprake was van een of andere vorm van koppeling tussen energietransitie en klimaatadaptatie. Bij bestuderen van deze projecten vielen twee algemene beelden op, aldus de opsteller van de verkenning: koppelen is pionieren en koppelen is maatwerk.

In een uitgebreid artikel belichten Jeroen de Bruin (Waterprof) en Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom) de uitkomsten van de verkenning. Hierin zoomen ze in op inzichten en sleutelfactoren uit de praktijkvoorbeelden en ze formuleren handelingsperspectieven voor waterbeheerders.

> Lees het gehele artikel

Heb je een goed voorbeeld van een koppeling van energietransitie en klimaatadaptatie? Of heb je hier specifieke vragen over? Laat het ons weten! Je kunt een mail sturen naar Carleen Mesters, mesters@stowa.nl