Skip to main content Skip to main nav

19 april 2019

HWBP- factsheets

Onlangs heeft het Kennisplatform Risicobenadering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma achttien factsheets gebundeld. Deze factsheets gaan in op het toepassen van de overstromingskansbenadering en de nieuwe normering waterveiligheid binnen de ontwerpopgave van HWBP-projecten. Marieke de Visser van KPR overhandigde de gebundelde factsheets onlangs aan de HWBP-programmadirecteur Erik Wagener (foto).

Het Kennisplatform Risicobenadering (KPR), dat in opdracht van het HWBP wordt uitgevoerd door STOWA, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de kennisoverdracht over de toepassing van de nieuwe normering Waterveiligheid. Centraal daarin stonden de adviesvragen en kennisbehoefte bij HWBP-projecten. KPR staat beheerders bij met praktijkgericht en integraal advies. Als meerdere beheerders soortgelijke adviesvragen stellen, of KPR een brede behoefte om nieuwe kennistoepassing signaleert, wordt hiervoor een KPR factsheet opgesteld. Deze KPR factsheets worden digitaal ontsloten via de website van HWBP www.hoogwaterbescherming.nl. In totaal zijn er nu 18 factsheets. Met elkaar zijn ze al meer dan 10 duizend keergedownload. Om het potentieel van de factsheets maximaal te benutten, zijn ze nu gebundeld.

Deze factsheets gaan in op het toepassen van de overstromingskansbenadering en de nieuwe normering waterveiligheid binnen de ontwerpopgave van HWBP projecten. Een deel van inhoud uit oudere factsheets is inmiddels gemeengoed of onderdeel van leidraden en/of instrumentarium; nieuwe praktijkgerichte kennis uit KPR factsheets wordt periodiek teruggekoppeld aan het team dat betrokken is bij de doorontwikkeling van het ontwerpinstrumentarium OI2014 (inmiddels programma BOI; beoordeling en ontwerpinstrumentarium). Waar relevant verrijkt KPR haar eigen factsheets ook periodiek met nieuwe kennis en ervaring bij toepassing in projecten.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn over deze factsheets, dan kunt u een mail sturen naar info@adviesteamdijkontwerp.nl