31 oktober 2018

Integraal werken aan verbetering waterkwaliteit

Op 18 oktober vond in Spijkerboor (bij Zuidlaren) een speciale bijeenkomst plaats waarin medewerkers van Waterschap Hunze en Aa’s met elkaar van gedachten wisselden over maatregelen om de waterkwaliteit van de Hunze en het Zuidlaardermeer te verbeteren. Bijzonder was dat er sprake was van een integrale aanpak, waarbij nadrukkelijk de verbinding werd gelegd tussen oppervlaktewaterkwaliteit, waterzuivering en de waterketen. STOWA faciliteerde de bijeenkomst.

De aanleiding voor dit ‘Hunze-atelier’ vormde de hotspotanalyse geneesmiddelen en de daaruit voortvloeiende vraag of zuiveringscapaciteit van de rioolwaterzuivering in Gieten vergroot en verbeterd zou moeten worden. Het hele watersysteem werd tijdens het atelier als geheel geanalyseerd. Daarbij maakten de deelnemers gebruik van diverse instrumenten die STOWA heeft ontwikkeld.

Onder meer de tools voor het uitvoeren van een hotspotanalyse om te kijken waar verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen het meest effect sorteert. Maar ook de ecologische sleutelfactoren waarmee een goed beeld wordt verkregen van de ecologische toestand van oppervlaktewater, en van de knelpunten. Op basis van de gedachtewisseling is een advies voorbereid voor het bestuur van Hunze en Aa’s over te nemen maatregelen.