Skip to main content Skip to main nav

21 maart 2023

Jeroen Verhaaff Nieuwe voorzitter Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW heeft een nieuwe voorzitter. Op 16 maart jl. droeg Nisa Nurmohamed na 9 jaar de 'voorzitterspijp' over aan Jeroen Verhaaff (zie foto onder). Dat gebeurde tijdens de ELW-vergadering in Amersfoort. Het Expertisenetwerk is een toonaangevende autoriteit op het gebied van pijpleidingen in en nabij waterstaatswerken in Nederland. Het netwerk verzamelt en deelt kennis over het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van deze pijpleidingen.

Jeroen is al bijna 25 jaar in dienst bij Waterschap Rivierenland (en voorgangers), waarvan 15 jaar (senior) vergunningverlener. In zijn dagelijks werk is hij de hele dag bezig met kabels en leidingen waaronder de verbetering van de samenwerking tussen waterbeheerders en netbeheerders (en hun aannemers) in combinatie met het proces van vergunningverlening. Dit blijkt nodig, omdat we onvoldoende elkaars taal spreken en er niet voldoende begrip is voor en kennis van elkaars belang. Dat leidt tot onnodig veel drempels, ruis en negatieve energie.

Daarom is de Masterclass Vergunningen Kabels en Leidingen ontwikkeld, die Jeroen in-company geeft bij de netbeheerders en aannemers. Daarnaast is er halfjaarlijks overleg met de netbeheerders om thema’s met elkaar te bespreken. Een pilot is gestart waarbij netbeheerders meedenken met toekomstig vergunningenbeleid van Waterschap Rivierenland. Daarnaast heeft Jeroen een leuke rol in de organisatie van het Symposium van de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN).

Als kersverse voorzitter vindt Jeroen het belangrijk om binnen een groep goed samen te werken en omdat ELW een expertisenetwerk is, moet die expertise ook naar buiten worden uitgedragen.

> Meer informatie over ELW via deze link