Skip to main content Skip to main nav

18 oktober 2021

Kennisatlas Waterkeringen

De Kennisatlas Waterkeringen geeft een overzicht van de verschillende gremia op het terrein van het waterkeringenbeheer. Dit helpt waterkeringenbeheerders bij het versterken van hun netwerk en het vinden van de juiste ingang voor hun vragen. Zo draagt de atlas bij aan het verbinden van bijvoorbeeld toegepaste kennis met wetenschappelijk onderzoek, beoordelen met beheer en ontwerp met innovatie.

De Kennisatlas Waterkeringen wordt geactualiseerd en daar hebben wij jouw hulp bij nodig!

Jij kan bijdragen aan de actualisatie van de Kennisatlas Waterkeringen door deze enquête in te vullen (max. 15 min.)! Voor vragen en/of opmerkingen over de actualisatie van de Kennisatlas Waterkeringen kan je een mail sturen naar Marlies van Ree