Skip to main content Skip to main nav

18 oktober 2019

Kennisdag Zoetwater

Op dinsdag 24 september 2019 organiseerde het Deltaprogramma Zoetwater de achtste Zoetwater kennisdag, bij de Zilveren Vosch in Utrecht. Het thema van deze dag was het ‘omgaan met risico’s en onzekerheden op het gebied van zoetwater’.

De dag had als doel kennis te delen en nieuwe kennisvragen te benoemen omtrent het omgaan met onzekerheden en risico’s in de besluitvorming over de zoetwatervoorziening. Welke nieuwe kennis en inzichten zijn er bijvoorbeeld de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe kunnen nieuwe inzichten en handvatten worden toegepast? En wat zijn de consequenties voor de zoetwaterstrategie?

Benieuwd naar de antwoorden?

> Lees een uitgebreid verslag van deze dag

> Download één of meer van de presentaties