Skip to main content Skip to main nav

16 juni 2022

Kennisimpuls: film over resultaten nutriëntenproject

Op 1 juli aanstaande vindt het eindsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Daarin hebben een groot aantal partijen gewerkt aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit en het vergoten van de biodiversiteit. Met belangwekkende resultaten. Over alle projecten zijn korte films gemaakt. Bekijk de eerste film over nutriënten.

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In het nutriëntenproject van de Kennisimpuls is onderzocht welke maatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminderen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs.

Meer weten? Kijk op www.stowa.nl/kennisimpuls-nutrienten

Aanmelden voor het slotsymposium? Klik HIER