Skip to main content Skip to main nav

23 mei 2022

Membraan proefinstallatie op rwzi Enschede

Op dinsdag 17 mei werd op rwzi Enschede een membraanproefinstallatie in gebruik genomen. Men gaat onder meer kijken naar het proces waarbij in het membraan achterblijvende verontreinigingen in een bioreactor (verder) worden afgebroken. In dit project werkt de Universiteit Twente samen met Wageningen University & Research, Nijhuis Saur Industries, NX Filtration, STOWA, Oasen, Saxion en KWR, de waterschap Vechtstromen, Rijn en IJssel, Aa en Maas, Vallei en Veluwe,.

De Universiteit Twente doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van membranen om water te zuiveren en microverontreinigingen te verwijderen. Een membraan laat alleen water en wat mineralen door. Het restwater dat achterblijft bevat dan echter wel een nog hogere concentratie medicijnresten. Dit water moet verder behandeld worden. In dit project wordt bekeken of het mogelijk is dit restwater verder te behandelen door het terug te sturen naar een bioreactor waar de medicijnresten afbreken. Deze bioreactor is vaak al aanwezig op een waterzuivering, maar breekt de medicijnresten onvoldoende af. Door het terugsturen van het water wordt de tijd die de bioreactor heeft om de stoffen af te breken verhoogd. Daarmee zal ook de totale verwijdering toenemen, is de verwachting.”

 

De pilot is een miniatuurversie van de huidige waterzuivering in Enschede, uitgebreid met de nieuwe membraaninstallatie. Deze installatie zal duizend liter per uur filteren. Dat is fors meer dan in de laboratoria op de UT. De installatie bevat membranen waarvan de basis op de UT is gelegd en die NX Filtration nu wereldwijd op de markt brengt.

De projectpartners startten de pilot met een feestelijke opening op rwzi Enschede. De pilot is onderdeel van het grotere NWO-TTW-onderzoek naar de filtratie van organische microverontreinigingen, geleid door Prof. Wiebe M. de Vos van het Membrane Science and Technology Cluster.