Skip to main content Skip to main nav

29 oktober 2018

MLV maakt comeback

STOWA heeft onlangs een studie afgerond waarin de kennis en inzichten die zijn opgedaan over meerlaagsveiligheid (MLV), zijn samengebracht. Ook wordt een overzicht gegeven van de instrumenten om de mogelijkheden voor het toepassen van MLV in kaart te brengen. Die zijn er zeker, zo blijkt.

Sinds de introductie van het begrip is er gezocht naar mogelijkheden gevolgbeperking een plek te geven in het waterveiligheidsbeleid. Daaruit is gebleken dat voor gebieden met grote overstromingsdiepten preventie onontbeerlijk blijft. Maar op veel andere plaatsen en bij minder extreme problematiek is het beperken van gevolgen via een MLV-aanpak zeker een optie. Gevolgbeperking is dan aanvullend op preventie en omvat zowel ruimtelijke inrichting als crisisbeheersing.

Het rapport 'Verder met meerlaagsveiligheid' geeft antwoorden op vragen als: welke zaken werken wel of juist niet, welke instrumenten zijn beschikbaar en hoe kunnen we het MLV-gedachtengoed concreet toepassen en hanteerbaar maken. Daarmee is dit rapport een basisdocument voor iedereen die de komende tijd vervolg gaat geven aan meerlaagsveiligheid en die graag de ‘state-of-the-art’ kennis en inzichten benut voor vervolgstappen bij het verkleinen van de kwetsbaarheid van specifieke gebieden.