Skip to main content Skip to main nav

14 februari 2022

Neem deel aan internationaal webinar over microverontreinigingen in het water

Wil je weten wat er internationaal speelt op het gebied van medicijnen en andere organische microverontreinigingen in het water? Neem dan deel aan een interactief webinar over dit onderwerp, morgen, dinsdag 15 februari, vanaf 21.00 uur. De organisatie is in handen van de Global Water Research Coalition, een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten op het gebied van water, waar ook STOWA aan deelneemt.

Tijdens het webinar geeft Jerry Diamond (Tetratech) een inleiding over de 'One Water Strategy' van de Water Research Foundation, de pendant van STOWA in de Verenigde Staten. Programmamanager Afvalwatersystemen Cora Uijterlinde vertelt meer over het 'Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater' van STOWA en het ministerie van IenW. In dit programma wordt een aantal veelbelovende (combinaties van) technieken voor het verwijderen van organische microverontreinigingen nader onderzocht op effectiviteit, kosten en duurzaamheid.

> Aanmelden voor dit webinar

Bekijk hieronder een korte video over het werk van de Amerikaanse Water Research Foundation en hun One Water Approach.