Skip to main content Skip to main nav

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV. Stand van zaken najaar 2021

In deze brochure leest u meer over de Nederlandse aanpak van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater. Meer in het bijzonder over de stand van zaken rond het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’ (IPMV).

In het IPMV-programma onderzoeken we de haalbaarheid, betaalbaarheid, effectiviteit en duurzaamheid van veelbelovende nieuwe verwijderingstechnieken, of combinaties ervan. Deze brochure is een update van een eerder verschenen brochure over dit programma.