Skip to main content Skip to main nav

30 augustus 2022

Nieuw onderzoek naar effecten TEO

Bij het winnen van warmte uit oppervlaktewater om gebouwen te verwarmen - thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - kunnen ecologische effecten optreden. Deze zomer is een literatuuronderzoek naar deze effecten afgerond en zijn twee nieuwe onderzoeken gestart.

De effecten kunnen gerelateerd zijn aan de temperatuurdaling die optreedt in het oppervlaktewater of aan de toepassing van warmtewisselaars en filters. Vóór de zomer is in het kader van WarmingUP een literatuurstudie afgerond naar de mogelijke schade aan aquatische organismen door de warmtewisselaars en filters in TEO-installaties. Er werd onderzocht wat we kunnen leren naar studies over dergelijke effecten bij koelinstallaties. Op basis van deze studie blijkt het niet mogelijk conclusies te trekken over de mate van schadelijkheid. De onderzoekers bevelen aan om veld- en modelstudies uit te voeren om hierover meer inzicht te krijgen.

In de zomer is daarnaast een start gemaakt een eerdere literatuurstudie naar de ecologische effecten van koudelozingen uit te breiden. Ook wordt er gewerkt aan een modelstudie, waarbij de ecologische effecten van zowel de koudelozing als de filters worden gemodelleerd. Deze studie zal een eerste inschatting geven de effecten op het fytoplankton en op hogere trofische niveaus. Deze maand verwachten we de eerste resultaten van deze studies.