Skip to main content Skip to main nav

11 februari 2019

Nieuwe curssussen nieuwe normering waterveiligheid

Eind 2018 zijn vijf nieuwe cursussen aangekondigd binnen het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW. Deze cursussen worden de komende maanden gegeven. Het betreft cursussen voor beoordelaars/toetsers en ontwerpers van waterkeringen: Deskundigenoordeel 'toets op maat', Duinen, Indirecte mechanismen, Langsconstructies en Rapporteren. De cursussen zijn kosteloos te volgen door medewerkers van RWS, de waterschappen en Inspectie Leefomgeving en Transport.

1. Deskundigenoordeel 'toets op maat' - 13 juni

Het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017) is een methode om de veiligheid van waterkeringen te waarborgen. In sommige gevallen kan het zijn dat je met de eenvoudige of gedetailleerde toets geen betrouwbare resultaten krijgt. In deze gevallen gebruik je een toets op maat. De toets op maat maakt het mogelijk om geavanceerde analyses uit te voeren die beter aansluiten bij de situatie.

In deze cursus leer je wat de toets op maat is, wanneer je hem kunt inzetten en het proces dat je doorloopt. Daarnaast ga je aan de slag met praktijkvoorbeelden. Speciale aandacht wordt besteed aan faalpaden, expert judgement en de werkplaats, allemaal voorbeelden van de invulling van een toets op maat. Na afloop van deze cursus kun je de toets op maat te gebruiken wanneer je hem nodig hebt.

2. Duinen - 23 mei

Het WBI bevat de methoden en regels die je moet gebruiken bij de beoordeling van de primaire waterkeringen. Hieronder vallen ook de afspraken rondom het waarborgen van de duinveiligheid. De kusthandhaving is hierbij een belangrijk onderdeel. In deze cursus oefen je met de beoordeling van de duinwaterkeringen. Je oefent met het verzamelen van gegevens, bepalen van de hydraulische belastingen, uitvoeren van berekeningen en assembleren in RisKeer.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het meten van JARKUS, het BKL vaststellen en de regelgeving rond bebouwing in duinen. Ook voer je berekeningen uit met MorphAn en XBeach. Na afloop van de cursus ben je in staat om een beoordeling van de duinen uit te voeren.

3. Indirecte Mechanismen - 11 juni

Om indirecte (faal)mechanismen te beoordelen, moet je eerst weten welke mechanismen relevant zijn voor het WBI 2017. Daarnaast analyseer je de risico’s van objecten in of op de waterkering die geen waterkerende functie hebben (NWO’s). Je kijkt hierbij zowel naar grote NWO’s, NWO’s zonder voorschriften als naar kleine NWO’s, zoals aanlegsteigers, dijkbegroeiing, bomen en windturbines.

In deze cursus leer je hoe je indirecte (faal)mechanisme kunt analyseren en voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan blinde vlekken, het analyseren van voorbeelden, gebruik van de software D-FlowSlide en het zelfstandig oefenen. Hierdoor draag je bij aan een veilige waterkering met zo min mogelijk indirecte faalrisico’s.

4. Langsconstructies - 4 juni

Steeds vaker worden bijzondere waterkerende constructies gebruikt voor dijkversterking in Nederland. Een langsconstructie kan stabiliteit verhogen en is alternatief voor een klassieke dijkversterking. Afgelopen jaar is er een nieuwe ontwerpmethode uitgewerkt, met nieuwe berekeningen. In het WBI worden deze langsconstructies op veiligheid beoordeeld. Daarom leer je in deze cursus hoe je moet beoordelen met de nieuwe berekeningen.

In deze cursus leer je welke langsconstructies er zijn en welke informatie je nodig hebt bij de beoordeling. Je kunt bepalen welke veldonderzoeken je nog moet doen. Ook weet je wat je moet aanleveren bij marktpartijen en waarvoor je bij wie terecht kunt. Hierdoor kun je de nieuwe inzichten van de nieuwe methode toepassen in de WBI beoordeling van langsconstructies.

> Meer informatie en achtergronden over het opleidingsprogramma