Skip to main content Skip to main nav

10 maart 2022

Nieuwe programmamanagers STOWA

STOWA heeft Tessa van der Wijngaart benoemd tot nieuwe programmamanager Waterkwaliteit en Ecologie. Oscar van Dam wordt de nieuwe programmamanager Waterveiligheid. Beiden starten nog voor de zomer met hun werkzaamheden.

Tessa van der Wijngaart studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in Ecologie. Nog tijdens haar studie liep ze stage bij STOWA. Daarna ging ze aan de slag bij Witteveen+Bos, waar ze de kneepjes van de aquatische ecologie en van het advieswerk leerde: “Ik heb de afgelopen jaren veel KRW-gerelateerde projecten gedraaid. Zo heb ik AGV/Waternet geholpen met het opstellen van een het nieuwe KRW-stroomgebiedbeheerplan,

met heroverwogen doelen en maatregelen. Inhoudelijk een flinke klus. Bij STOWA heb ik onder meer de coördinatie gedaan van het Watermozaïekprogramma, en meegewerkt aan de ontwikkeling van de ecologische sleutelfactorenmethodiek voor stilstaande wateren. Ik ken de organisatie en de mensen die er werken, dus best goed.”

De aard van de genoemde klussen kenmerken Tessa en haar interesses: “Ik houd van het opdoen van nieuwe kennis en inzichten. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we die benutten in de praktijk. Er moet zo veel meer gebeuren om kennis te laten renderen. Maar hoe zorg je ervoor dat die kennis ook echt handen en voeten krijgt? Dat vind ik een enorme uitdaging. Wat dat betreft zit ik bij STOWA precies op mijn plek.” De 39-jarige Tessa van der Wijngaart volgt Bas van der Wal op, die zich tot aan zijn pensionering zal richten op enkele grote inhoudelijke projecten, waaronder een nieuw ecologisch beoordelingssysteem (EBEO 2.0).

Van Dam

Oscar van Dam studeerde Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op duurzaam bosbeheer van tropisch laaglandregenwoud.

Zijn eerste kennismaking met regionale waterveiligheid dateert uit 2003. “Ik werkte destijds bij RPS als teamleider GIS & ICT. Na de dijkdoorbraak in Wilnis werden wij door AGV/Waternet gevraagd  om een applicatie te ontwikkelen voor het registreren van schades.” Het instrument werd daarna onder verantwoordelijkheid van STOWA doorontwikkeld tot wat alle waterkeringbeheerders nu kennen als Digispectie. Van Dam werkte ook mee aan de Digigids, een digitale gids met schadebeelden en bijbehorende classificaties.  

De 54-jarige Van Dam werkt nu nog bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Als beheerder waterkeringen is hij daar de spil tussen operationeel en tactisch beheer en onderhoud. Ook gaf hij vorm aan het assetmanagement van waterkeringen. Voor STOWA was hij naast Digispectie en Digigids onder meer betrokken bij de totstandkoming van de Handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud, en bij de Handreiking NEN 2767 voor waterkeringen. Deze handreiking beschrijft het gebruik van NEN 2767 conditiemeting voor het gestandaardiseerd inspecteren van waterkeringen, de opvolger van de Digigids.

Wat spreekt Van Dam aan in zijn nieuwe functie? “Vooral het vinden van nieuwe methoden en technieken en het idee dat je met elkaar op zoek gaat naar praktisch toepasbare oplossingen. We moeten in het waterbeheer blijven werken aan integrale oplossingen. Als we bijvoorbeeld de problemen van klimaatverandering echt willen aanpakken, moeten we verder denken dan hogere dijken en grotere gemalen. Ik kijk in dat opzicht ook uit naar het contact met de STOWA-collega’s van andere werkvelden.” Oscar van Dam volgt Ludolph Wentholt op, die zich tot zijn pensionering zal richten op enkele grote projecten, waaronder Polder2C’s.