02 september 2020

Nieuwsbrief Kennisimpuls

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de projecten binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, het programma waarin overheden en kennisinstellingen werken aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit. Ook STOWA is hierbij betrokken.

Vanaf oktober verschijnt er driemaandelijks een nieuwsbrief waarin waterkwaliteitsprofessionals, maar ook andere belangstellenden, op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en (tussen)resultaten in de uiteenlopende projecten binnen dit programma.

> Aanmelden

> Naar de website van de Kennisimpuls

Foto van onderwaterleven in Nederland