Skip to main content Skip to main nav

31 augustus 2020

Onderzoek naar fecale verontreiniging zwemwater

STOWA neemt deel aan een TKI-project waarin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe, snelle methoden om fecale verontreinigingen in zwemwater aan te tonen. Een betere en snellere monitoring van de waterkwaliteit betekent dat waterrecreatierecreatie en watergebonden evenementen, zoals Cityswims veilig kunnen plaatsvinden.

Steeds vaker zoeken burgers bij goed weer het water op om te zwemmen en te recreëren. Steden, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat spannen zich in om stadswater en aangewezen zwemwaterlocaties toegankelijk en geschikt te laten zijn voor recreanten en sport- en benefietevenementen, zoals City Swims. Dat burgers hierbij moeten kunnen vertrouwen op gezond zwemwater, is uitermate belangrijk. Toch is het voorgekomen dat door sterke verontreinigingen met fecaliën, blauwalgen of rattenurine, zwemmers ziek werden.

Daarnaast hebben ook beheerders van zwemwater last van de piekverontreinigingen. Zo kan dit bij strandlocaties leiden tot verlies van de Blauwe Vlag. Om risico’s voor zwemmers te beperken, zijn snelle meetmethoden nodig. Deze brengen variaties in waterkwaliteit op korte termijn goed in beeld. Maar de huidige methoden zijn daarvoor nog te traag en moeten er accuratere meetmethoden komen. Het onderzoek is begin juni egstart en loopt door tot eind 2022

> Meer informatie