Skip to main content Skip to main nav

22 november 2021

Pilot vetzuren

Op rwzi Aarle-Rixtel loopt momenteel in het kader van het Biozang-project een pilot voor productie van vluchtige vetzuren uit zeefgoed. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Technische Universiteit Delft, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vechtstromen, WBL, Waterschap Vallei en Veluwe, AquaMinerals, Royal HaskoningDHV en STOWA.

Zeefgoed dat vrijkomt bij het zeven van influent, bevat veel cellulose. Dit kan worden omgezet in vluchtige vetzuren. Wanneer vluchtige vetzuren worden gedoseerd aan actief slib, kan de biologische fosfaat- en stikstofverwijdering verbeterd worden. Zo kan op een duurzame en circulaire manier worden voldaan aan de Kaderrichtlijn Water en wordt bespaard op afvoerkosten van zeefgoed. Daarnaast zijn vluchtige vetzuren te benutten voor productie van bioplastics (PHA).

Op rwzi Aarle Rixtel staat momenteel een pilotinstallatie om meer inzicht te krijgen in de praktische haalbaarheid van het verzuren van zeefgoed. De pilotinstallatie wordt aan het einde van dit jaar verplaatst naar rwzi Ommen, waar hij daarna enkele maanden zal draaien.

Naast pilotonderzoek, doet de TU Delft verdergaand labonderzoek om meer inzicht te krijgen in de optimale procescondities voor het verzuringsproces.

Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energie-subsidie van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Foto omslag: detail pilotinstallatie

> Meer informatie op de projectpagina

Bron: Waterforum / RHDHV