Skip to main content Skip to main nav

26 augustus 2020

Proef met zonnepanelen op Knardijk (met video)

Op de Knardijk bij Zeewolde is een proef gestart om te kijken of er zonnepanelen op dijken geplaatst kunnen worden, zonder dat de hoogwaterveiligheid in gevaar komt. De proef wordt uitgevoerd door een consortium van Deltares, Rijkswaterstaat, STOWA en TNO. Waterschap Zuiderzeeland heeft voor deze proef goedkeuring gegeven.

Op de Knardijk hangen de zonnepanelen als het ware in de lucht, gemonteerd aan een stellage op de dijk. Er wordt gemonitord hoe de dijk zich houdt en of er geen erosie optreedt. Essentieel voor de veiligheid van de dijk is dat de grasbekleding in tact blijft, die geeft stevigheid aan de dijk. Er wordt gekeken of er onder invloed van zon en regen grond of klei wegspoelt langs de opstelling. Er zijn sensoren geplaatst om vocht en licht te meten en daarnaast wordt gekeken naar de energieprestatie van dit nieuwe systeem. Er worden meerdere proefopstellingen gemaakt, niet alleen in Flevoland. Op een zeedijk bij het Zeeuwse Ritthem (vlakbij Vlissingen) is in dit verband onlangs een soortgelijk experiment gestart. > Meer informatie

Men heeft voor de proef een stuk dijk gekozen dat een laag risicoprofiel heeft. De dijk ligt droog en dat is volgens TNO goed voor het onderzoek. In deze proef is het niet de bedoeling dat er zonnepanelen aan de waterzijde gemonteerd worden en daarom is de Knardijk representatief volgens TNO. Als de proef slaagt, wil dat niet zeggen dat op alle Flevolandse dijken zonnepanelen komen. Het waterschap schat in dat ongeveer een kwart geschikt is. De proef loopt tot het voorjaar van 2022.

Bron en foto: Omroep Flevoland

Reportage van Omroep Flevoland over de proef met zonnepanelen op de Knardijk