21 augustus 2018

Proeftuin Persleidingen

Onlangs verscheen een rapport over het project Proeftuin Persleidingen. In de proeftuin verzamelen STOWA en stichting RIONED ervaringen met onderzoek naar de conditie van persleidingen.

Persleidingen zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem voor transport van het ingezamelde afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij een persleidingbreuk kunnen zowel de directe als gevolgschade voor veiligheid, milieu en imago aanzienlijk zijn. Door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen, zal het beheer van persleidingen de komende jaren steeds meer aandacht vergen en hopelijk ook krijgen. In dit licht zijn STOWA en RIONED gestart met de Proeftuin Persleidingen.

>Naar het rapport

Stappenplan
De proeftuin verzamelt praktijkervaringen met onderzoek naar de persleidingconditie. Dat gebeurt op een gestructureerde wijze, via een speciaal stappenplan. De stappen zijn inventarisatie van beschikbare gegevens (bureaustudie), basisonderzoek (zonder verstoring van het bedrijfsproces) en verdiepend onderzoek (waar nog nodig). Het verschenen rapport bevat een beschrijving van het stappenplan en werkt in acht casestudies de stappen ‘inventarisatie’ en ‘basisonderzoek’ uit. Op basis van de opgedane ervaring zijn vele tips en handreikingen verzameld voor een doelmatige aanpak.
 

Onderzoek naar de conditie van persleidingen is bij beheerders vaak nog geen reguliere activiteit. De ervaringen zijn dan ook nog niet uitgekristalliseerd in breed aanvaarde standaarden. Wel kunnen de in het rapport beschreven tips en aandachtspunten leidingbeheerders voor onnodige kosten behoeden.

Stichting RIONED en STOWA zullen deze handreiking met het voortschrijden van de ervaringen aanvullen. Graag nodigen we u uit daaraan bij te dragen door ook uw ervaringen met onderzoek van persleiding te delen via deze email. [link naar email naar info@rioned.org met onderwerp: reactie op proeftuin persleidingen.

Deze publicatie is een update van rapport 2015-21 met enkele correcties en vier aanvullende casestudies met basisonderzoek van de persleidingconditie.

(Bron: stichting RIONED)