Skip to main content Skip to main nav

28 maart 2023

Resultaten NKWK-onderzoekslijn de Klimaatbestendige Stad

In het kennisprogramma NKWK-Klimaatbestendige stad zijn i.s.m. het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Deltares en een groot aantal gemeenten, waterschappen en provincies zes onderzoeken uitgevoerd. Deze publicaties zijn te vinden op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie.

Hieronder vind je per onderzoek links naar de nieuwsberichten en achterliggende documenten/websites waar de resultaten zijn te vinden:

 1. Hitte in woningen
 2. Monitoring lokale klimaatbestendigheid
 3. Droogte en groen in stedelijk gebied
 4. Stedelijke waterkwaliteit
 5. Wateroverlast en hoogwater
 6. Kennisbank Groenblauwe Netwerken

Voor 2023, het laatste jaar waarin het NKWK-KBS kennisprogramma in deze vorm wordt uitgevoerd, is inmiddels de voorbereiding van de volgende onderzoeken in volle gang.

 1. Hitte in woningen (vervolg op onderzoek 2022)
 2. Stedelijke waterkwaliteit (vervolg op onderzoek 2022), in afstemming met onderzoek vanuit STOWA
 3. Wateroverlast en hoogwater (vervolg op onderzoek 2022, in afstemming met beleidstafel)
 4. Kennisbank Groenblauwe netwerken (vervolg op 2022)
 5. Water en bodem sturend (gericht op kennisbehoeften en netwerk, aan de hand van twee praktijkcases)

Daarnaast wordt het project Kennis in de Regio voortgezet, een samenwerking tussen STOWA, Platform Samen Klimaatbestendig, Stichting RIONED en NKWK-KBS. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Kees Broks.

> Meer weten over NKWK de Klimaatbestendige stad via deze link