Skip to main content Skip to main nav

6 november 2023

Slim Malen

Gemalen zijn na de rioolwaterzuiveringen de grootste energievragers van de waterschappen. Maar via slimme aansturing kun je het energieverbruik jaarlijks met aanzienlijk verminderen. Dat bleek uit het onderzoeksproject ‘Slim Malen’ dat in 2019 werd afgerond. Dat kan veel geld schelen. Zeker als je slim inkoopt op de energiemarkt, waar de prijzen sterk fluctueren. Bovendien breng je als waterschap hiermee je CO2-emissies flink terug. Tijdens de Kennismiddag ‘Slim malen in de praktijk’ vertelden waterschappers elkaar hoe het in de praktijk precies werkt en wat er voor nodig is om slim malen in de eigen organisatie te implementeren. Ook werd de deelnemers gevraagd naar hun gezamenlijke wensen en behoeften om slim malen verder uit te rollen. De dag was georganiseerd door STOWA.

Dagvoorzitter Jacqueline Laumans heette als projecttrekker van het energiedossier bij STOWA iedereen welkom en introduceerde alvast haar opvolgster Lieke Noij. Die neemt binnenkort het stokje van haar over. Laumans bracht kort de vorige kennisdag over slim malen in herinnering, die plaatsvond in 2019.  Sindsdien zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Denk aan de toenemende aandacht voor klimaatverandering, waardoor - naast kosten - duurzaamheid en CO2-reductie steeds belangrijkere doelen zijn geworden, ook bij het toepassen van slim malen. Daarnaast is de congestie op het net steeds nijpender aan het worden; het stroomnet zit vol. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de waterschappen in het algemeen, en slim malen in het bijzonder?

Meer weten? Lees een uitgebreid verslag van deze dag | Bekijk de PPT-presentaties (onderaan de pagina)