Skip to main content Skip to main nav

27 maart 2019

Slim malen = opti-malen!

Waterschappen kunnen jaarlijks tot 70 procent energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimme sturingssystemen. Daarmee brengen ze ook hun CO2-emissie flink terug. Dat is de belangrijkste uitkomst van het project ‘Slim Malen’. Tijdens een drukbezocht slotsymposium werden de belangrijkste resultaten toegelicht.

Slim malen. Het komt er kortgezegd op neer dat je minder maalt en, als je toch moet malen, dat doet in perioden dat er veel, vooral duurzame stroom beschikbaar is. Op dat moment profiteer je van het grotere stroomaanbod en de daarmee gepaard gaande lagere stroomprijs. Je maakt hierbij onder meer gebruik van de rek in de berging van het watersysteem, en zoekt het meest geschikte moment (= laagste stroomprijs) uit om je polders en boezems leeg te malen, aldus Slim-Malenonderzoeker Ivo Pothof van Deltares. Maar slim malen betekent dus ook: minder malen. Ook dat is een kwestie van timing. Door bijvoorbeeld te pompen bij laag tij, in plaats van bij opkomende vloed, hoef je veel minder hoogteverschil te overbruggen. De pomp rendeert beter en hoeft minder lang te draaien om dezelfde hoeveelheid water te verpompen.

De energiebesparing en bijbehorende CO2-winst spreken veel waterschappen aan, bleek uit het betoog van Heemraad Ton Leijten van Waterschap Zuiderzeeland tijdens het symposium. Waterschappen worden volgens hem als eerste geconfronteerd met de negatieve gevolgen van klimaatverandering en moeten zich mede om die reden hard maken om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Waterschap Zuiderzeeland is volgens Leijten al in 2022 energieneutraal. Onder meer door slimmer te malen, gemaal Vissering op Urk zeer duurzaam te vernieuwen en door deelname in een windmolenpark.

> Lees een uitgebreid verslag

> Download verslag, presentaties en visual recordings