Skip to main content Skip to main nav

3 december 2021

STOWA deelt mee in vreugde Waterinnovatieprijzen

Op 2 december jl. zijn de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021 bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens het Waterinnovatiefestival dat dit jaar online plaatsvond. STOWA was betrokken bij twee van de winnende inzendingen: de AdOx-technologie om medicijnresten te zuiveren en Big Brown Data.

De Unie van Waterschappen organiseert om het jaar de Waterinnovatieprijs. Dat gebeurt in samenwerking met de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA. Dit jaar werden de prijzen uitgereikt in vier categorieën waarin de uitdagingen in de watersector centraal stonden: aanpassen aan weersextremen, gezond water en een gezonde bodem, klimaatneutraliteit, en ‘het waterschap van de toekomst’. Er waren in totaal zo’n honderd inzendingen. Die werden door een deskundige jury onder leiding van Annemieke Nijhof teruggebracht naar 12 genomineerden, drie per categorie. Daaruit werden tijdens het Waterinnovatiefestival de winnaars bekend gemaakt.

Adsorptie en oxidatie ineen

In de categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’, won de inzending AdOx. Het betreft een innovatie combinatie van adsorptie en oxidatie om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. De adsorbens Zeoliet bindt microverontreinigingen en met hulp van ozon wordt uitgewerkt zeoliet vervolgens chemisch geregenereerd. Het onderzoek, uitgevoerd door de TU Delft, vindt plaats binnen het universitaire onderzoeksprogramma ‘Contaminants of Emerging Concern in the Watercycle’. In dit programma voeren NWO (onderdeel TTW), STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie onderzoek uit dat moet leiden tot een nieuwe aanpak van afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding. De jury zag deze innovatie als een belangrijke stap vooruit in de medicijnverwijdering en bekroont het idee met de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’. > Bekijk de video over AdOx.

Big Brown Data

Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat wel naar het toilet. Daarom is rioolwater een hele goede indicatie te geven over de verspreiding van het coronavirus. Door meerdere keren per week alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen te laten bemonsteren, hebben de 21 waterschappen en STOWA,

samen met het RIVM en het ministerie van VWS met Big Brown Data gezorgd voor nauwkeurig inzicht in de verspreiding van het virus. Volgens de jury heeft deze innovatie Nederland internationaal op de kaart heeft gezet. Zij ziet enorme potentie in data uit rioolwater. Vandaar dat Big Brown Data de winnaar werd in de categorie ‘Waterschap van de toekomst’. > Bekijk de video over Big Brown Data

Roterend duikerschot

De prijzen in de andere categorieën gingen naar de energie damwand en het roterende duikerschot, dat won in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’. Dit instelbare, draaibare schot van waterschap De Dommel kan op een goedkope, duurzame en eenvoudige manier in duikers worden geplaatst. Daardoor kan water beter en langer worden vastgehouden in dit door droogte geteisterde stukje Noord-Brabant. De jury vindt de innovatie ingenieus, betekenisvol en ziet de opschalingsmogelijkheid. > Bekijk de video van het roterende duikerschot.

Met de Energie Damwand van Crux Engineering worden twee vliegen in één klap geslagen. De damwand kan worden ingezet als waterkering én zorgt in combinatie met een warmtepomp voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. Volgens de jury geeft de Energie Damwand een gezicht aan de grote potentie van warmte uit water. Ook prijst de jury de cross-sectorale benadering: de innovatie brengt twee werelden samen en wint daarom de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’. > Bekijk de video over de Energie Damwand

Tot slot: De innovatie Superkritische vergassing van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sleepte de Publieksprijs in de wacht. Hierbij wordt zuiveringsslib bij hoge temperatuur ( >300° Bar) en onder hoge druk ( >600 graden Celsius) direct omgezet in brandbare gassen: groen gas STOWA doet al enkele jaren onderzoek naar deze innovatieve technologie. > Bekijk de video over superkritisch vergassen